กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบบริการทาง อิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

หากท่านยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนกรุณา ลงทะเบียนใหม่

บริการของ MEA e-Service

บริการเสริมจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้แก่ผู้ใช้บริการของเรา สนใจลงทะเบียนการใช้งานได้ ที่นี่
download Download
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Call Center 1130.
แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome       Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น